Test av kaminer

hr_malawi3År 2016 gjorde Energimyndigheten ett test av modernare braskaminer – man jämförde mellan två äldre braskaminer från 1980- och 1990-talet. Testet visade att:

  • en modern braskamin minskar vedförbrukningen med 20 %
  • den moderna braskaminen minskar utsläppen av oförbrända kolväten mellan 50 och 85 %
  • en modern braskamin minskar utsläppen av stoft mellan 60 och 80 %

Testet visar således att man gör gott i att byta ut en gammal kamin då man minskar föroreningarna i utomhusluften samtidigt som man minskar sina uppvärmningskostnader. En kamin som har dålig förbränning påverkar både hälsan och miljön. En av anledningarna till den moderna kaminens förutsättningar är att den är lufttät på insidan, vilket gör det lättare att reglera luftflödet och att styra förbränningsluften, vilket ger lägre utsläpp och effektivare förbränning.

Kaminer som är av stålplåt eller gjutjärn och som sedan är beklädd med täljsten håller värmen något längre än andra varianter. Således är täljstenen inte bara en trevlig inredningsdetalj!

Test är viktiga oavsett man pratar om gaming Nät casino eller kaminer. Vill man hålla sig till svenska bettingsidor så kan Unibet vara ett alternativ, det är i grunden en svensk sida. Dock så bör man se till vilka sidor som är seriösa och som erbjuder bra odds och detta kan man få hjälp med via BettingSidor.org!

Den självstängande luckan är en bra detalj, då det ökar säkerheten och underlättar för användaren. Dock måste man se till att ha en skyddshandske att tillgå, då luckan och handtaget kan bli oerhört varma. Asklådan som följer med flertalet av kaminerna är också populär; det blir lättare att göra rent och aska ur kaminen.

Bruksanvisningen är en oerhört viktig detalj i införskaffandet och användandet av en kamin. Anvisningen bör vara på svenska, eller annat språk som man till fullo förstår, för att undvika missförstånd. I bruksanvisningen finns viktig information om hur den nya kaminen bör eldas, vilken längd vedklabbarna skall ha, hur mycket man maximalt kan fylla kaminen samt vilken service och underhåll som krävs. Följer man instruktionerna noga har man en kamin som håller länge och som gör det bästa för såväl miljö som uppvärmning.