Täljstenskaminen är ett smart val

soapstone-stove-contura-52T-352x300En täljstenskamin håller värmen länge då den alstrar och lagrar värmen med god effekt, vilket gör att den är ett bra komplement till den vanliga uppvärmningen. Täljstenskaminen kan också fungera som boendets enda värmekälla och man behöver då bara noga se över vilken modell och storlek man skall välja – samt vilken ved man använder sig av.

För att få värme i hela huset så rekommenderas det att ha en bra fläkt vilken sätter rotation på inomhusluften och ger också angränsande rum värme.

Täljstenskaminen tar något längre tid att få varm men då den väl är varm så håller den värmen längre, den tar lång tid att brinna ut varför värmen är kvar även på morgonen. Den tar dessutom lång tid på sig att svalna, vilket gör att värmen blir jämnare och varar längre.

Det finns täljstenskaminer av varierande modeller, storlekar och prisklasser, samt att det finns en mängd återförsäljare. Dock så är de något dyrare än andra typer av kaminer. Dagens täljstenskaminer är formgivna för att möta 2000-talets efterfrågan gällande värme och utseende, men ibland också funktion, se mer nedan. Från Danmark kommer ett antal kaminer som smälter bra in som inredningsdetalj, och en av de som har designat kaminer är Kaare Sølvsten som är en av Danmarks mest kända arkitekter.

En uppskattad tilläggsfunktion är bakugnen och en annan det praktiska fack där veden kan förvaras.

Idag så finns det också Svanenmärkta täljstenskaminer. En Svanenmärkt kamin är ved- eller pelletseldad, är sluten och mycket effektiv. Den ger dessutom mycket låga utsläpp av stoft och gaser som är miljöfarliga. Vikt har vid tillverkning lagts vid att använda kemikalier som är mindre miljöbelastande än de som traditionellt sett används vid tillverkning av kaminer. Användaren av en kamin kan göra en hel del mer för att minska miljöpåverkan, genom att elda effektivt och med hög verkningsgrad – något en täljstenskamin är utmärkt för.