Garanti och säkerhet

icon_sketchbookOavsett man köper en täljstenskamin eller någon annan produkt till sitt hem som skall hålla länge, skall man se över garantin. Garantin för installationen respektive kaminen är inte desamma.

Om man tar hjälp att installera sin kamin kan man få upp till 30 års garanti. På kaminen i sig får man generellt fem års garanti men det är olika garantitid på olika märken och modeller och garantin omfattar inte alla delar. Till exempel räknas inte slitagedelar som tätningslister och eldstadsskivor in. Man skall alltså noggrant se över vilken garanti man får! Om användaren har eldat för hårt och kaminen har uppnått för höga temperaturer så gäller inte heller garantin och inte heller om man på annat sätt har använt produkten på felaktigt sätt.

De flesta kaminer är idag säkerhetstestade. Att köpa en kamin med en CE-märkning känns för de flesta som en självklarhet då det känns som en extra trygghet. Märkningen intygar att produkten uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som byggproduktdirektivet ställer. Om en kamin inte uppfyller dessa krav får den inte säljas inom EU.

Det finns också en P-märkning. CE-märkningen handlar om säkerhet men säger inte så mycket om andra kvalitetsaspekter vilka är nog så viktiga, till exempel om kaminen har högre krav på utsläpp och verkningsgrad än vad CE-märkningen kräver. En kamin som är P-märkt fortsätter att kvalitetskontrolleras och vid användning av denna typ av kamin ställs än högre krav på bland annat effekten. Kaminen skall kunna eldas vid låg effekt men fortsatt ha låga utsläpp och bibehållen hög verkningsgrad. P-märkningen är framtagen av RISE, Research Institutes of Sweden, och utvecklingen sker tillsammans med tillverkarna. Märkningens krav utvärderas och revideras kontinuerligt och grundar sig på marknadens krav.

RISE utgörs av SP, Innventia och Swedish ICT vilka gick samman för att utgöra en än starkare forsknings- och innovationspartner för samhället och näringslivet.