En ny eller begagnad kamin?

DSCF0102Är en ny kamin bättre än en gammal? Ja, säger branschen. Anledningen är att kaminerna har utvecklats enormt och att man idag bland annat använder sig av den så kallade clean-burning-tekniken, vilket är bättre både för miljön och plånboken.

Hur gammal är då en gammal kamin? Från 1900-talet säger branschen. År 1997 kom clean-burning-tekniken så kaminen bör vara yngre än så. Äldre kaminer är ofta otäta, släpper in tilluft och bränner veden alltför fort. Ofta så känns det som att det blir otroligt varmt då man eldar med en äldre kamin, huset kan bli som en bastu. En nyare kamin ger en behagligare värme som fördelas över längre tid. En äldre kamin innebär ofta större brandrisk än en ny, till exempel så kan isoleringen runt stålpipan kan ha torkat.

Således rekommenderar inte branschen att man köper en begagnad kamin utan att man köper en ny. Det gör även försäkringsbolagen. Nämnas bör dock att det finns företag som renoverar kaminer och som anpassar dem i möjligaste mån till dagens säkerhet och miljötänk – en äldre stil med modern teknik. Man bör inte köpa en kamin med ögat men man kan köpa en med ögat om man nogsamt kontrollerar kvaliteten. Köper man en begagnad kamin så bör man funktionstesta den, något som till exempel en sotare kan hjälpa till med. Man kan också kontakta en person sakkunnig på eldstäder för att se till att installationen sker på korrekt sätt men se till att sotaren kontrollerar funktionen innan installatören erhåller slutbetalningen.

Om man inte sätter brandsäkerheten i första hand så kanske man anser miljön vara av vikt. Clean-burning-tekniken gör att dagens kaminer, jämfört med de äldre, bara släpper ut runt 10 % oförbrända gaser och partiklar. Går man ett steg längre så väljer man en miljömärkt kamin vilka ger än mindre utsläpp och dessutom lägre vedförbrukning.